JURIDISCHE BEPALINGEN

Merken- en auteursrecht

Deze website wordt aangeboden door Ibizamail.nl.

De informatie, woordmerken, logo’s, beeldmerken, beelden, foto’s, films en illustraties,software, benamingen, handels- en domeinnamen van deze website en de vormgeving van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. De intellectuele rechten op het voorgaande op deze site komen toe aan Ibizamail.nl.

Behoudens wettelijke uitzonderingen mag (een gedeelte van) de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Ibizamail.nl. Het downloaden en bekijken van de website en het maken van prints voor eigen individueel, niet-commercieel gebruik is wel toegestaan.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U dient:

  • De aangeboden informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, bulkmail, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor van Ibizamail.nl schriftelijke toestemming gekregen te hebben.

Disclaimer

Ibizamail.nl heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en actualiseren van deze website maar Ibizamail.nl geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de weergegeven informatie op deze website.

Ibizamail.nl wijst nadrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor de gevolgen van het gebruik van deze website, de inhoud en volledigheid van de weergegeven informatie en de gevolgen van het gebruik van informatie op deze website.

Ibizamail.nl is tevens niet aansprakelijk indien geen toegang kan worden verkregen tot deze website. Ibizamail.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites waarnaar door hyperlinks op deze website wordt verwezen.

Ibizamail.nl verzamelt door de bezoeker van de website vrijwillig verstrekte informatie waardoor Ibizamail.nl de bezoeker kan identificeren. Ibizamail.nl gebruikt deze informatie in overeenstemming met haar privacy verklaring.

Alle niet-persoonlijke gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan Ibizamail.nl toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn op niet-confidentiële basis en mogen door Ibizamail.nl vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd.

Het is Ibizamail.nl daarbij toegestaan om de door u voorgestelde ideeën, concepten, kennis en technieken voor elk doeleinde te gebruiken, ook voor het ontwikkelen, produceren en verkopen van producten en of diensten.

Alle gegevens die u stuurt naar deze website dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Ibizamail.nl behoudt zich het recht voor producten en of diensten in te trekken waarnaar op deze website wordt verwezen.