Privacy policy

Je privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet en AVG. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacy policy leggen we uit wat wij op onze website allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons.

Andere partijen 
Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor onze website of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Statistieken en profilering 
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Hiervoor gebruiken wij je telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres en naw-gegevens. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie voor 12 maanden. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 
Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze website, eventuele domeinnaamregistraties of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies 
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar daardoor kan het zijn dat er enkele onderdelen op de website niet meer optimaal werken. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen.

Beveiliging 
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens 
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via info@ibizamail.nl

Je hebt de volgende rechten:

  1. uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  2. inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  3. het laten corrigeren van fouten
  4. het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  5. intrekken van toestemming
  6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Bewaartermijn
Gegevens over bestellingen en betalingen moeten wij 7 jaar bewaren op last van de belastingdienst. Wij bewaren jouw gegevens zolang je een account bij ons hebt. Wij bewaren jouw klantgegevens totdat je aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken.

Contactformulier 
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer en naw-gegevens. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Klacht indienen 
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de zogenaamde Autoriteit Persoonsgegevens.

Google Analytics 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden te allen tijde het recht onze privacy policy te wijzigen. Op deze pagina vindt je de meest recente versie. Let dus altijd op de datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 24-05-2020.